A-
A
A+
A
A
Звичайна версія сайту

Надання повноважень на проведення перевірки цистерн


Одним із завдань Головного сервісного центр МВС є забезпечення якості послуг, зокрема і з перевірки цистерн для перевезення небезпечних вантажів, що позитивно вплине на безпеку перевезень небезпечних вантажів, а також в збільшені кількості суб’єктів господарювання, які матимуть право проводити такі перевірки, що дозволить запровадити належний рівень конкуренції та, як наслідок, знизити вартість відповідних послуги для споживача.

Наказом Міністерства інфраструктури України, Міністерства внутрішніх справ України  від 08.02.2017 № 37/101, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.02.2017 за № 261/30129 внесено зміни до Порядку перевірки цистерн для перевезення небезпечних вантажів, затвердженого наказом Міністерства інфраструктури України, Міністерства внутрішніх справ України від 12.05.2015 № 166/550, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.06.2015 за № 663/27108.

Порядком визначено процедуру проведення перевірки та маркування вагонів-цистерн, автоцистерн, знімних цистерн, контейнерів-цистерн, переносних цистерн, знімних кузовів-цистерн, що використовуються для перевезення рідких, порошкоподібних та гранульованих небезпечних вантажів автомобільним, залізничним, морським і річковим транспортом.

Вимоги Порядку є обов’язковими для всіх суб’єктів господарювання незалежно від форм власності та видів їх діяльності, які є виробниками, власниками, орендарями або операторами цистерн, а також здійснюють експлуатацію цистерн, їх ремонт, переобладнання, технічне діагностування, перевірку та нагляд за ними.

Дія Порядку не поширюється на цистерни для перевезення:

 • газів;
 • рідких, порошкоподібних і гранульованих вантажів, в яких для їх випорожнення періодично утворюється тиск вище 0,07 МПа;
 • небезпечних вантажів в змішувально-зарядних машинах з цистернами місткістю менше 1000 л;
 • вантажів, які не підпадають під дію законодавства України у сфері перевезення небезпечних вантажів;
 • вантажів територіями підприємств, установ та організацій, де вони виготовляються або утворюються, використовуються або захороняються.

Перевірка цистерн здійснюється шляхом проведення первинних, проміжних, періодичних та позапланових перевірок суб’єктами господарювання, уповноваженими відповідно до компетенції Мінінфраструктури або МВС згідно з вимогами розділів IV та V Порядку.

Відповідно до розділу IV Порядку Головний сервісний центр МВС уповноважує суб’єктів господарювання на проведення перевірки цистерн, установлених на колісних транспортних засобах (автоцистерн та цистерн, що є частиною змішувально-зарядних машин).

Вимоги до суб’єктів господарювання та перелік документів, які необхідно подати для уповноваження суб’єктів господарювання на проведення перевірки цистерн, відмови в уповноваженні та виключення з переліку суб’єктів господарювання, уповноважених на проведення перевірки цистерн зазначені у розділах  ІІІ та IV Порядку.

Суб’єкт господарювання, який має намір проводити перевірки цистерн, установлених на колісних транспортних засобах, подає до Головного сервісного центру Міністерства внутрішніх справ України (далі — ГСЦ), повідомлення (заяву) про надання повноважень на проведення перевірки цистерн, а також документи, засвідчені підписом керівника і печаткою (за наявності) суб’єкта господарювання — заявника:

 • копії установчих документів суб’єкта господарювання — заявника;
 • копії документів суб’єкта господарювання — заявника на право власності або оренди на виробниче приміщення;
 • копію атестата про акредитацію органу з оцінки відповідності з визначеною відповідно до Закону України «Про акредитацію органів з оцінки відповідності» сферою акредитації;
 • копію дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки, пов’язаних із виконанням робіт у ємностях, виданого відповідно до пункту 6 Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 року № 1107 (далі — Порядок видачі дозволів), і пункту 15 додатка 2 до Порядку видачі дозволів;
 • копію декларації про відповідність матеріально-технічної бази роботодавця вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки на роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 м, поданої відповідно до пункту 21 Порядку видачі дозволів і пункту 7 додатка 6 до Порядку видачі дозволів;
 • фотографії розміром 13х18 см (загальний вигляд території суб’єкта господарювання — заявника з виробничим приміщенням, робочі місця з установленим обладнанням та вид обладнаного місця прийому громадян);
 • копії документів, що підтверджують відповідну кваліфікацію технічних експертів суб’єкта господарювання — заявника;
 • копію типової програми технічного діагностування цистерн, затверджену керівником суб’єкта господарювання — заявника;
 • відбитки клейм та печаток, що використовуються технічними експертами суб’єкта господарювання — заявника.

Звертаємось до суб’єктів господарювання з пропозицією щодо подання заяв на уповноваження проведення перевірки цистерн, установлених на колісних транспортних засобах (автоцистерн та цистерн, що є частиною змішувально-зарядних машин).

До відома суб’єктів господарювання, що планують надавати послуги з перевірки цистерн

Головний сервісний центр МВС здійснює відповідно до Порядку перевірки цистерн для перевезення небезпечних вантажів, затвердженого наказом Міністерства інфраструктури України та Міністерства внутрішніх справ України від 12 травня 2015 року № 166/550, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05 червня 2015 року за № 663/27108 (далі – Порядок) уповноваження суб’єктів господарювання на проведення перевірки цистерн, установлених на колісних транспортних засобах (автоцистерн та цистерн, що є частиною змішувально-зарядних машин).

Перелік документів необхідних для уповноваження на виконання таких робіт передбачений пунктом 1 розділу ІV Порядку, зокрема в обов’язковому порядку подається атестат про акредитацію органу з оцінки відповідності з визначеною відповідно до Закону України «Про акредитацію органів з оцінки відповідності» сферою акредитації. Крім цього, відповідно до вимог  Європейської Угоди про міжнародне дорожнє перевезення небезпечних вантажів (ДОПНВ) орган, який здійснює перевірку цистерн, повинен бути  акредитований на відповідність вимогам EN ISO/IEC 17020:2012.

Тимчасове уповноваження суб’єктів господарювання на проведення перевірки цистерн, у т.ч. шляхом застосування вимог пункту 1.8.6.8 ДОПНВ, нормативно-правовими актами України не передбачено.

Крім цього, офіційним повідомленням Національного агентства з акредитації України (НААУ), як компетентного органу згідно з діючим в Україні законодавством, який засвідчує компетентність перевіряючого органу, можливість здійснення суб’єктами господарювання перевірки цистерн згідно Порядку, без наявності акредитації на таку діяльність, не підтверджується.

Заяви з визначеним переліком документів просимо направляти до Головного сервісного центру МВС на поштову адресу: 04071, м. Київ, вул. Лук’янівська, 62, Головний сервісний центр МВС.

Перелік суб’єктів господарювання, уповноважених на проведення перевірки цистерн установлених на колісних транспортних засобах (автоцистерн та цистерн, що є частиною змішувально-зарядних машин):

перелік 1

перелік 2

перелік 3

перелік 4

перелік 5