A-
A
A+
A
A
Звичайна версія сайту

Обов’язковий технічний контроль транспортних засобів


До відома власників суб’єктів господарювання: Головний сервісний центр МВС здійснює моніторинг інформації про результати проведення обов’язкового технічного контролю транспортних засобів, внесеної до Єдиного державного реєстру МВС, та видає відповідні протоколи для перевірки технічного стану.

Порядок проведення обов’язкового технічного контролю та обсяги перевірки технічного стану  транспортних засобів (далі – Порядок), затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 30 січня 2012 року № 137, визначає процедуру проведення обов’язкового технічного контролю та обсяги перевірки технічного стану транспортних засобів, зареєстрованих уповноваженими органами МВС (далі – транспортні засоби), за результатами якої встановлюється їх придатність до експлуатації або неможливість експлуатації.

Замовник подає виконавцю заяву про проведення обов’язкового технічного контролю транспортного засобу за формою згідно з додатком 3 до Порядку.

Замовник для оформлення документів подає виконавцю особисто:

паспорт або інший документ, що посвідчує особу (у разі подання документів уповноваженою особою така особа, крім документа, що зазначений в цьому абзаці, пред’являє виконавцю документ, що підтверджує її повноваження);

свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу.

Обов’язковий технічний контроль транспортного засобу проводиться після здійснення його зовнішнього огляду з метою звірки ідентифікаційних номерів та номерних знаків транспортного засобу з даними реєстраційних документів, встановлення комплектності та фіксації його пошкоджень на підставі договору про проведення обов’язкового технічного контролю транспортного засобу, який укладається між виконавцем і замовником.

У разі невідповідності ідентифікаційних номерів та (або) номерних знаків даним реєстраційних документів транспортного засобу обов’язковий технічний контроль не проводиться.

Для проведення обов’язкового технічного контролю приймається повністю укомплектований, заправлений експлуатаційними рідинами (згідно з експлуатаційною документацією виробника) транспортний засіб за відсутності нашарувань бруду, що може вплинути на результати перевірки його технічного стану.

Обов’язковий технічний контроль транспортного засобу проводиться згідно із затвердженою виконавцем технологічною документацією, розробленою відповідно до нормативних документів.

У разі отримання позитивного результату під час проведення обов’язкового технічного контролю транспортного засобу складається протокол, який видається замовникові, а у разі негативного результату видається акт невідповідності технічного стану транспортного засобу.

Передача інформації до загальнодержавної бази даних про результати обов’язкового технічного контролю, яка ведеться територіальним органом з надання сервісних послуг МВС, здійснюється кожної зміни з використанням електронних засобів зв’язку.

 

ТЕРМІНИ ПРОХОДЖЕННЯ ОБОВ’ЯЗКОВОГО ТЕХНІЧНОГО КОНТРОЛЮ

Тип ТЗ Вантажо-підйомність вантажного ТЗ Строк експлуатації ТЗ Обов’язковість проходження ОТК
Використання ТЗ з метою отримання прибутку Використання ТЗ без мети отримання прибутку Безумовне проходження ОТК незалежно від строку експлуатації ТЗ
А
мотоцикл
незалежно від строку експлуатації не проводиться
В
легковий
до 2 р. не проводиться не проводиться незалежно від строку експлуатації Таксі — 1 раз на рік Перевезення небезпечних вантажів — 2 рази
на рік
більше 2 р. 1 раз на 2 роки
С
вантажний
до 3,5 т до 2 р. не проводиться
більше 2 р 1 раз на 2 роки
більше 3,5 т незалежно від строку експлуатації 1 раз на рік
D
автобус
незалежно від строку експлуатації 2 рази на рік (один раз на 6 місяців)
E
причеп до вантажного
Якщо тип C
до 3,5 тЯкщо тип C
більше 3,5 т
до 2 р. не проводиться
більше 2 р. 1 раз на 2 роки
незалежно від строку експлуатації 1 раз на рік
F
причеп до легкового
до 2 р. не проводиться не проводиться
більше 2 р. 1 раз на 2 роки

Так, згідно з частиною 2 статті 16 «Основні права та обов’язки водія транспортного засобу» Закону України «Про дорожній рух» від 30.06.1993 №3353 водій зобов’язаний своєчасно подавати транспортний засіб, що підлягає обов’язковому технічному контролю, на такий контроль.

Відповідно до статті 35 «Обов’язковий технічний контроль транспортних засобів» Закону України «Про дорожній рух» від 30.06.1993 №3353 транспортні засоби, що беруть участь у дорожньому русі та зареєстровані у відповідних підрозділах Міністерства внутрішніх справ України, що забезпечують безпеку дорожнього руху, підлягають обов’язковому технічному контролю відповідно до цієї статті.

Обов’язковому технічному контролю не підлягають:

1) легкові автомобілі усіх типів, марок і моделей, причепи (напівпричепи) до них (крім таксі та автомобілів, що використовуються для перевезення пасажирів або вантажів з метою отримання прибутку), мотоцикли, мопеди, мотоколяски та інші прирівняні до них транспортні засоби – незалежно від строку експлуатації;

2) легкові автомобілі, що використовуються для перевезення пасажирів або вантажів з метою отримання прибутку, вантажні автомобілі незалежно від форми власності вантажопідйомністю до 3,5 тонни, причепи до них – із строком експлуатації до двох років.

3) технічні засоби для агропромислового комплексу, визначені Законом України «Про систему інженерно-технічного забезпечення агропромислового комплексу України».

Обов’язковий технічний контроль транспортного засобу передбачає перевірку технічного стану транспортного засобу, а саме:

системи гальмового і рульового керування;

зовнішніх світлових приладів;

пневматичних шин та коліс;

світлопропускання скла;

газобалонного обладнання (за наявності);

інших елементів у частині, що безпосередньо стосується безпеки дорожнього руху та охорони навколишнього природного середовища.

Порядок проведення обов’язкового технічного контролю та обсяги перевірки технічного стану транспортних засобів визначає Кабінет Міністрів України.

Обов’язковий технічний контроль транспортних засобів, призначених для експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування та зареєстрованих у відповідних підрозділах Міністерства внутрішніх справ України, що забезпечують безпеку дорожнього руху, здійснюють суб’єкти проведення обов’язкового технічного контролю, які мають на правах власності або користування обладнання, що дає змогу перевіряти технічний стан транспортних засобів на відповідність вимогам безпеки дорожнього руху та охорони навколишнього середовища.

Перелік обладнання, необхідного для одержання права на здійснення обов’язкового технічного контролю транспортних засобів, а також документів, що подаються суб’єктами проведення обов’язкового технічного контролю для одержання такого права, визначаються Кабінетом Міністрів України.

Періодичність проходження обов’язкового технічного контролю становить:

для легкових автомобілів, що використовуються для перевезення пасажирів або вантажів з метою отримання прибутку, вантажних автомобілів (незалежно від форми власності) вантажопідйомністю до 3,5 тонни, причепів до них із строком експлуатації більше двох років – кожні два роки;

для вантажних автомобілів вантажопідйомністю більше 3,5 тонни, причепів до них та таксі незалежно від строку експлуатації – щороку;

для автобусів та спеціалізованих транспортних засобів, що перевозять небезпечні вантажі, незалежно від строку експлуатації – двічі на рік.

На кожний транспортний засіб, що пройшов обов’язковий технічний контроль і визнаний технічно справним, суб’єкт проведення обов’язкового технічного контролю складає протокол перевірки його технічного стану, який видається водію транспортного засобу. У протоколі зазначається строк чергового проходження обов’язкового технічного контролю транспортного засобу відповідно до періодичності проходження, встановленої частиною восьмою цієї статті.

Технічний опис та зразок протоколу перевірки технічного стану транспортного засобу затверджує Кабінет Міністрів України.

Забезпечення суб’єктів проведення обов’язкового технічного контролю бланками протоколів перевірки технічного стану транспортного засобу, а також доступом до загальнодержавної бази даних про результати обов’язкового технічного контролю транспортних засобів здійснюється на платній основі. Порядок забезпечення суб’єктів проведення обов’язкового технічного контролю бланками протоколів, доступом до зазначеної загальнодержавної бази даних та розмір плати за надання таких послуг встановлює Кабінет Міністрів України.

Перелік необхідних документів для отримання бланкової продукції:

заява на отримання бланків протоколів ОТК;

доручення на відповідальну особу (у разі необхідності);

квитанції про сплату за послугу.