A-
A
A+
A
A
Звичайна версія сайту

Перша реєстрація та питання сертифікаціїї ТЗ


Роз’яснення щодо першої реєстрації транспортних засобів

До Головного сервісного центру МВС надійшов лист Мінекономрозвитку від 21.03.2016 № 3431-05/9501-03 щодо сертифікації дорожніх транспортних засобів.

Законом України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності» внесені зміни до Декрету Кабінету Міністрів України від 10.05.1993 № 46-93 «Про стандартизацію і сертифікацію», у тому числі в частині виключення з 1 січня 2016 року положень стосовно обов’язкової сертифікації в державній системі сертифікації транспортних засобів, а також вузлів агрегатів та частин до них.

09.06.2011 Кабінетом Міністрів України прийнято постанову № 738 «Деякі питання сертифікації транспортних засобів, їх частин та обладнання» (далі – Постанова), пунктом 1 якої визначено, що перша державна реєстрація транспортного засобу, введення в обіг обладнання здійснюється за наявності сертифіката відповідності, виданого згідно з порядком затвердження конструкції транспортних засобів, їх частин та обладнання.

На виконання зазначеного положення постанови Мінінфраструктури видано наказ від 17.08.2012 № 521 «Про затвердження Порядку затвердження конструкції транспортних засобів, їх частин та обладнання та Порядку ведення реєстру сертифікатів типу транспортних засобів та обладнання і виданих виробниками сертифікатів відповідності транспортних засобів або обладнання» (далі – Наказ), яким встановлено вимоги до ДТЗ, їх частин та обладнання, для їх введення в обіг на території України.

Ураховуючи викладене, проведення першої реєстрації колісних транспортних засобів сервісними центрами МВС повинно здійснюватися на підставі сертифікатів відповідності, виданих органами сертифікації згідно з вказаними Постановою та Наказом або виробником чи його уповноваженим представником на підставі сертифікату типу транспортного засобу.

Перелік органів із сертифікації, які уповноважені на виконання робіт із затвердження типу та індивідуального затвердження колісних транспортних засобів, їх частин та обладнання та органів із сертифікації, призначених на виконання робіт з індивідуального затвердження колісних транспортних засобів відповідно до Порядку затвердження конструкції транспортних засобів, їх частин та обладнання, затвердженого наказом Мінінфраструктури від 17.08.2012 № 521, додається.

Приймання сертифікатів, виданих в державній системі сертифікації (система УкрСЕПРО) після 1 січня 2016 року заборонено.

Перелік органів із сертифікації

Довідково (стосовно питань сертифікації транспортних засобів):

Відповідно до вимог пункту 10 постанови Кабінету Міністрів України від 7 вересня 1998 року №1388 «Про затвердження Порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів» державна реєстрація транспортних засобів, що перебували в експлуатації та ввезені на митну територію України, проводиться за умови відповідності конструкції і технічного стану даної марки (моделі) транспортних засобів та їх складових частин, що мають ідентифікаційні  номери, обов’язковим вимогам правил, нормативів і стандартів України, що підтверджується сертифікатом відповідності або свідоцтвом про визнання іноземного сертифіката, копію яких власники подають до сервісного центру МВС.

При цьому, згідно зі статтею 29 Закону України «Про дорожній рух» до участі у дорожньому русі допускаються транспортні засоби, конструкція і технічний стан яких відповідають вимогам діючих в Україні правил, нормативів і стандартів, що мають сертифікат на відповідність цим вимогам, а відповідно до статті 13 Декрету Кабінету Міністрів України «Про стандартизацію та сертифікацію» сертифікація дорожніх транспортних засобів і послуг здійснюється з метою запобігання реалізації продукції, небезпечної для життя, здоров’я та майна громадян і навколишнього природного середовища.Відповідно до вимог статті 3 Закону України «Про деякі питання ввезення на митну територію України та реєстрації транспортних засобів» документом, що засвідчує відповідність транспортних засобів вимогам технічних регламентів та національних стандартів, є сертифікат або інший документ про підтвердження відповідності, виданий згідно із законодавством України, що вказує, якому саме рівню екологічних норм відповідає за конструкцією транспортний засіб («ЄВРО-2» — «ЄВРО-6» або іншому рівню). Позначення рівня екологічних норм, якому відповідає транспортний засіб, має бути внесене до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу.У пункті 2 статті 30 Закону України «Про дорожній рух» зазначено, що перед початком серійного виробництва транспортних засобів або їх складових частин проводяться спеціальні випробування і за їх позитивними наслідками видається сертифікат встановленої форми. Сертифікаційні випробування проводяться у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.Крім цього, відповідно до статті 31 Закону України «Про дорожній рух» транспортні засоби, їх складові частини і комплектуючі вироби, що ввозяться на територію України, підлягають перевірці на відповідність діючим стандартам або повинні мати сертифікат, виданий уповноваженим на це Секретаріатом ЄЕК ООН Адміністративним органом по сертифікації дорожніх транспортних засобів.Відповідно до вимог пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 09 червня 2011 року № 738 «Про деякі питання сертифікації транспортних засобів, їх частин та обладнання» передбачено, що пропуск колісного транспортного засобу, який підлягає державній реєстрації, предметів обладнання та частин, які можуть бути встановлені на транспортному засобі та/або використані для його оснащення, на митну територію України з метою вільного обігу, а також перша державна реєстрація транспортного засобу, введення в обіг обладнання здійснюється за наявності сертифіката відповідності, виданого згідно з порядком затвердження конструкції транспортних  засобів, їх частин та обладнання.

Сертифікат відповідності видається:

виробником або його уповноваженим представником — резидентом України (далі — виробник) на кожній транспортний засіб або партію обладнання, тип яких відповідає вимогам єдиних технічних приписів, що підтверджується  сертифікатом типу транспортного засобу або обладнання;

уповноваженими органами або органами із сертифікації, акредитованими відповідно до законодавства, призначеними Міністерством економічного розвитку і торгівлі за поданням Міністерства інфраструктури, на кожний новий транспортний засіб або партію обладнання, які відповідає вимогам єдиних технічних приписів, але відповідність типу яких не підтверджена сертифікатом типу транспортного засобу або обладнання, а також на ті, що були у користуванні.

Відповідно до вимог підпункту 4 пункту 1 вказаної постанову Уряду реєстр виданих сертифікатів типу транспортних засобів та обладнання, що формується за повідомленнями уповноважених органів, і сертифікатів відповідності нових транспортних засобів або обладнання, виданих виробником, веде Державна інспекція з безпеки на наземному транспорті, яка  забезпечує доступ до зазначеного реєстру Міністерству економічного розвитку і торгівлі, Міністерству внутрішніх справ та Державній митній службі.

При цьому, відповідно до вимог підпункту 5 пункту 1 вказаної постанову Уряду Міністерство економічного розвитку і торгівлі забезпечує доступ до Державного реєстру сертифікатів відповідності транспортних засобів  або обладнання, виданих уповноваженими органами або органами із сертифікації, Міністерству інфраструктури, Державній інспекції з безпеки на наземному транспорті, Міністерству внутрішніх справ та Державній митній службі (наразі новою редакцією вказаного нормативного акта, яка не опублікована, а отже не набула чинності, передбачено вказану функцію передати від Мінекономрозвитку до Мінінфраструктури).

Форми сертифікатів типу та сертифікатів відповідності затверджені додатками 6 та 9 до Порядку затвердження конструкції транспортних засобів, їх частин та обладнання та порядку ведення реєстру сертифікатів типу транспортних засобів та обладнання і виданих виробниками сертифікатів відповідності транспортних засобів або обладнання, затвердженого наказом Мінінфраструктури України від 17.08.2012 р. № 521, що зареєстрований в Міністерстві юстиції 14.09.2012 за № 1586/21898.

Єдиних зразків сертифікатів типу та сертифікатів відповідності нормативними документами на даний час не визначено.

otrimati-sertifikat-vidpovidnosti-1024x745