A-
A
A+
A
A
Звичайна версія сайту

Порядок замовлення, видачі та обліку індивідуальних номерних знаків


Для замовлення індивідуального номерного знака власник транспортного засобу (юридична або фізична особа) або уповноважена власником особа (далі – замовник) особисто подає до Головного сервісного центру МВС (далі – ГСЦ МВС) або територіального сервісного центру МВС (далі – ТСЦ МВС) такі документи:
1) заяву про встановлення можливості оформлення індивідуального номерного знака;
2) заяву про забезпечення виготовлення комплекту індивідуальних номерних знаків;
3) свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу або його копію;
4) довіреність, оформлену в установленому законодавством порядку;
5) паспортний документ, тобто документ виданий уповноваженими державними органами України чи іншої держави або статутними ООН, що підтверджує громадянство, посвідчує особу пред’явника, дає право на в’їзд або виїзд з держави і визнаний Україною;
6) засвідчену в установленому порядку копію документа, що підтверджує державну реєстрацію символіки або логотипа юридичної особи (у разі нанесення логотипа або символіки на індивідуальний номерний знак);
7) копію посвідчення члена громадського об’єднання, юридичної особи, логотип яких буде нанесено на індивідуальний номерний знак (за потреби).
Заява про встановлення можливості оформлення індивідуального номерного знака реєструється посадовою особою ГСЦ МВС або територіального сервісного центру МВС після перевірки правильності її заповнення.
У разі звернення замовника до територіального сервісного центру МВС така заява одразу після реєстрації направляється каналами електронного зв’язку до ГСЦ МВС для здійснення відповідної перевірки.
З метою виключення повторного замовлення комплекту індивідуальних номерних знаків посадова особа ГСЦ МВС на підставі заяви про встановлення можливості оформлення індивідуального номерного знака перевіряє в Єдиному державному реєстрі МВС напис, який планується нанести, за переліком написів, замовлених у регіоні, в якому зареєстрований транспортний засіб власника.
Про результати перевірки посадова особа ГСЦ МВС повідомляє територіальний сервісний центр МВС шляхом направлення відповіді каналами електронного зв’язку.
Якщо під час перевірки встановлено повторність замовлення комплекту індивідуальних номерних знаків, замовнику надається письмова відповідь про неможливість його замовлення.
Якщо замовлений напис не повторюється в одному регіоні, на заяві про встановлення можливості оформлення індивідуального номерного знака ставиться відмітка про можливість здійснення замовлення, а замовнику надається на підпис заява про забезпечення виготовлення комплекту індивідуальних номерних знаків.
Підписана замовником заява про забезпечення виготовлення комплекту індивідуальних номерних знаків у ТСЦ МВС реєструється посадовою особою ТСЦ МВС одразу та безоплатно.
У ГСЦ МВС такі заяви реєструються в журналі реєстрації заяв про забезпечення виготовлення комплектів індивідуальних номерних знаків та заяв про перезакріплення індивідуальних номерних знаків.
При прийомі заяви про забезпечення виготовлення комплекту індивідуальних номерних знаків посадова особа ГСЦ МВС або територіального сервісного центру МВС перевіряє за Єдиним державним реєстром МВС відомості про транспортний засіб, а також про його власника.
Результати проведених перевірок зазначаються на заяві про забезпечення виготовлення комплекту індивідуальних номерних знаків та підписуються уповноваженою посадовою особою ГСЦ МВС або територіального сервісного центру МВС із зазначенням прізвища та ініціалів, дати і часу проведення перевірки.
Якщо при перевірці за Єдиним державним реєстром МВС буде встановлено наявність обмеження щодо транспортного засобу або перебування власника в розшуку, посадова особа ГСЦ МВС або територіального сервісного центру МВС інформує про цей факт територіальний підрозділ Національної поліції України для відповідного реагування.
Посадова особа, яка приймає заяву про забезпечення виготовлення комплекту індивідуальних номерних знаків, погоджує із замовником макет індивідуального номерного знака у двох примірниках.
Макет індивідуального номерного знака розробляється посадовою особою ГСЦ МВС та затверджується керівником уповноваженого структурного підрозділу ГСЦ МВС після погодження із замовником.
У разі звернення замовника до територіального сервісного центру МВС макет індивідуального номерного знака направляється посадовою особою ГСЦ МВС до територіального сервісного центру МВС каналами електронного зв’язку.
Для забезпечення виготовлення індивідуальних номерних знаків замовник оплачує вартість комплекту номерних знаків і послуг територіального органу з надання сервісних послуг МВС.
Платіжний документ долучається до заяви про забезпечення виготовлення комплекту індивідуальних номерних знаків.
У разі оформлення відповідних заяв у територіальному сервісному центрі МВС отримані від замовника документи, погоджений макет індивідуального номерного знака у двох примірниках та документ, що підтверджує оплату вартості комплекту номерних знаків і послуг територіального органу з надання сервісних послуг МВС, направляються до ГСЦ МВС.
Після надходження документів щодо замовлення індивідуального номерного знака до ГСЦ МВС уповноважена посадова особа вносить відповідну інформацію про замовлення індивідуального номерного знака до Єдиного державного реєстру МВС.
Упродовж 10 робочих днів з дати реєстрації в ГСЦ МВС матеріалів замовлення посадова особа ГСЦ МВС передає один примірник затвердженого макета індивідуального номерного знака виробникові для виготовлення комплекту номерних знаків.
Строк виготовлення індивідуальних номерних знаків установлюється до одного місяця з моменту передачі одного примірника затвердженого макета індивідуального номерного знака виробникові для виготовлення комплекту номерних знаків.
Після виготовлення комплекту індивідуальних номерних знаків посадова особа ГСЦ МВС готує довідку про оформлення номерного знака, виготовленого на індивідуальне замовлення.
Отримання індивідуальних номерних знаків та довідки здійснюється замовником або уповноваженою ним особою (при наданні визначених законодавством документів, що підтверджують її повноваження) в ГСЦ МВС.
У день видачі в ГСЦ МВС індивідуальних номерних знаків та довідки посадова особа ГСЦ МВС реєструє довідку в журналі реєстрації довідок про оформлення номерного знака, виготовленого на індивідуальне замовлення.
Факт отримання комплекту індивідуальних номерних знаків та довідки засвідчується особистим підписом замовника або уповноваженої ним особи у відповідній графі журналу видачі індивідуальних номерних знаків і довідок про оформлення номерного знака, виготовленого на індивідуальне замовлення.
Відомості про власника, видачу індивідуального номерного знака та транспортний засіб вносяться до Єдиного державного реєстру МВС.
Для реєстрації індивідуальних номерних знаків замовник протягом 10 діб повинен подати довідку до територіального сервісного центру МВС. При цьому свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу підлягає заміні, а в графу «Особливі відмітки» нового свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу вноситься інформація про індивідуальні номерні знаки.
У разі зняття з обліку транспортного засобу, за яким було закріплено індивідуальний номерний знак, знак обліковується за його власником.