A-
A
A+
A
A
Звичайна версія сайту

Порядок проведення перевірки відповідності самостійно сконструйованого транспортного засобу вимогам безпеки дорожнього руху, нормам і стандартам, з видачею висновку


Місцезнаходження надання послуги:

вул. Інститутська, 29-а, м. Київ, 01021

Режим роботи:

щоденно, крім вихідних і святкових днів, з 09.00 до 18.00 (напередодні вихідних і святкових днів з 09.00 до 16.45) із перервою на обід з 13.00 до 13.45

Контакти:

(044) 253-4318, 254-7103, 254-7107
сторінка веб-сайту : http://www.rsc_ark.hsc.gov.ua

Необхідні документи для отримання послуги:

  • заява;
  • протокол випробувань самостійно сконструйованого транспортного засобу на відповідність обов’язковим вимогам безпеки дорожнього руху, нормам і стандартам, з акредитованої в установленому порядку на відповідні випробування лабораторії;
  • пояснювальна записка до самостійно сконструйованого транспортного засобу (крім самостійно сконструйованих причепів), що містить технічний опис та характеристики конструкції, з наданням фотографій кожного з етапів його конструювання;
  • теоретичний розрахунок міцності несучих елементів конструкції транспортного засобу, який складається науковою організацією (наприклад, Харківський національний автомобільно-дорожній університет, Національний транспортний університет);
  • для самостійно сконструйованих причепів паспорт на зчіпний пристрій вітчизняного виробництва або копію сертифікату відповідності на зчіпний пристрій закордонного виробництва;
  • для самостійно сконструйованих причепів 4 фотографії причепа (вид спереду, збоку, ззаду та фото підвіски).

Вартість послуги:

326 гривень 48 копійок– термінове надання послуги (за письмовим зверненням замовника у строк до 10 днів);
163 гривень – надання послуги у строк до 1 місяця.

Підстава для надання послуги:

Закон України «Про Державну службу»;
Закон України «Про звернення громадян»;
Закон України«Про доступ до публічної інформації»;
Закон України «Про дорожній рух»;
Закон України «Про автомобільний транспорт»;
Закон України «Про стандартизацію»;
Закон України «Про акредитацію органів з оцінки відповідності»;
Закон України «Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності»;
Закон України «Про метрологію та метрологічну діяльність»;
Постанова Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 року № 889 «Про утворення територіальних органів з надання сервісних послуг Міністерства внутрішніх справ»;
Постанова Кабінету міністрів України від 4 червня 2007 року № 795 «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються підрозділами Міністерства внутрішніх справ, Національної поліції та Державної міграційної служби, і розміру плати за їх надання» (назва із змінами, внесеними згідно з постановами Кабінету Міністрів України від 09.11.2015 р. № 908);
Положення про Міністерство внутрішніх справ України, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 року № 878;
Положення про Головний сервісний центр МВС, затверджене наказом МВС України від 07.11.2015 № 1393, та посадові інструкції;
накази МВС від 10.10.2004 № 1177 «Про затвердження Положення про порядок роботи зі зверненнями громадян і організації їх особистого прийому в системі Міністерства внутрішніх справ України», від 28.03.2012 № 254 «Про затвердження Положення про порядок розгляду запитів та звернень народних депутатів України в Міністерстві внутрішніх справ України»;
накази МВС від 27.07.2012 № 650 «Про затвердження Інструкції з оформлення документів у системі МВС України», від 23.08.2012 № 747 «Про затвердження Інструкції з діловодства в системі Міністерства внутрішніх справ України»;
наказ МВС України від 23.04.2012 № 350 «Про затвердження Інструкції з організації контролю за виконанням документів у системі МВС України»;
Декрет Кабінету Міністрів України «Про стандартизацію і сертифікацію»;
Порядок переобладнання транспортних засобів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 21 липня 2010 року № 607;
постанову Кабінету Міністрів України від 22 грудня 2010 року № 1166 «Про єдині вимоги до конструкції та технічного стану колісних транспортних засобів, що експлуатуються»;
Порядок державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 07 вересня 1998 року № 1388;
наказ Міністерства інфраструктури України від 7 серпня 2012 року № 521 «Про затвердження Порядку затвердження конструкції транспортних засобів, їх частин та обладнання та Порядку ведення реєстру сертифікатів типу транспортних засобів та обладнання і виданих виробниками сертифікатів відповідності транспортних засобів або обладнання», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 14 вересня 2012 року № 1586/21898;
Угоду про прийняття єдиних технічних приписів для колісних транспортних засобів, предметів обладнання та частин, які можуть бути встановлені та/або використані на колісних транспортних засобах, і про умови взаємного визнання офіційних затверджень, виданих на основі цих приписів;
Указ Президента України від 30 березня 2005 року «Про заходи щодо впорядкування використання спеціальних світлових і звукових сигнальних пристроїв та номерних знаків на службових транспортних засобах»;
постанову Кабінету Міністрів України від 04 червня 2007 р. № 795 «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються підрозділами Міністерства внутрішніх справ, Національної поліції та Державної міграційної служби, і розміру плати за їх надання»;
національні стандарти, що визначають основні положення системи стандартизації та правила розроблення, викладення, погодження нормативних актів стандартизації та технічних умов (ДСТУ 1.0:2003, ДСТУ 1.1:2001, ДСТУ 1.2:2003, ДСТУ 1.3:2004, ДСТУ 1.5:2003);
ДСТУ ГОСТ 15.001:2009 «Система разработки и постановки продукции на производство. Продукция производственно-технического назначения»;
ГОСТ 15.309-98 «Система разработки и постановки продукции на производство. Испытания и приемка выпускаемой продукции. Основные положения»;
ДСТУ 3649:2010 «Колісні транспортні засоби. Вимоги щодо безпечності технічного стану. Методи контролювання»;
ДСТУ 2984-95 «Засоби транспортні дорожні. Типи. Терміни та визначення»;
єдині технічні приписи щодо конструкції транспортних засобів:
Правила ЄЕК ООН № 10-02, Правила ЄЕК ООН № 13-09; Правила ЄЕК ООН № 14-03; Правила ЄЕК ООН № 16-04; Правила ЄЕК ООН № 26-02; Правила ЄЕК ООН № 43-00; Правила ЄЕК ООН № 48-02; Правила ЄЕК ООН № 49;Правила ЄЕК ООН № 51-02; Правила ЄЕК ООН № 67-01; Правила ЄЕК ООН № 83; Правила ЄЕК ООН № 110-00;Правила ЄЕК ООН № 115-00.
Правила ЄЕК ООН № 24-03;