A-
A
A+
A
A
Звичайна версія сайту

Про порядок забезпечення закладів, що здійснюють підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів доступом до інформаційних ресурсів ЄДР МВС


Право доступу до інформаційних ресурсів ЄДР МВС надається за умов забезпечення захисту інформації, згідно з вимогами законодавства, у тому числі у сфері технічного захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах.

Відповідальність за виконання вимог щодо технічного захисту інформації при користуванні інформаційними ресурсами ЄДР МВС несуть усі заклади, що здійснюють підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів незалежно від форми власності та підпорядкування в межах власних технічних засобів та власних повноважень.

Порядок доступу для зовнішніх користувачів інформаційних ресурсів ЄДР МВС здійснюється відповідно до «Технічного завдання на організаційно-технічне рішення для комплексної системи захисту інформації типового робочого місця зовнішнього користувача Національної автоматизованої  інформаційної системи Міністерства внутрішніх справ України», погодженого Державною службою спеціального зв’язку та захисту інформації України.

Звертаємо увагу, що відповідно до технічного завдання (п. 4.3.4) для генерації особистих та відкритих ключів для електронного цифрового підпису користувачі  НАІС у якості апаратно-програмного засобу КЗІ мають використовувати електронні ключі «Кристал-1» або «Алмаз», що мають чинний, позитивний експертний висновок Адміністрації Держспецзв’язку України у сфері КЗІ.

Перелік акредитованих центрів сертифікації ключів, технологічно сумісних із засобами криптографічного захисту інформації  ЄДР МВС.

Захист інформації, яка передається відкритими каналами зв’язку між серверною частиною ЄДР МВС та робочими місцями користувачів здійснюється з використанням засобів криптографічного захисту інформації, які мають чинний позитивний експертний висновок Адміністрації Держспецзв’язку у сфері КЗІ.

Для отримання доступу до інформаційних ресурсів ЄДР МВС зовнішнім клієнтам необхідно:

  1. Виконати вимоги Технічного завдання на організаційно-технічне рішення для комплексної системи захисту інформації типового робочого місця користувача Національної автоматизованої інформаційної системи Міністерства внутрішніх справ України.
  2. Отримати згенерований особистий ключ та сформовані сертифікати відкритих ключів у одному з акредитованих центрів сертифікації ключів. Записати його на електронний ключ доступу «Кристал-1» або «Алмаз» враховуючи  п. 4 «Настанови оператора щодо особливостей роботи у НАІС МВС України».
  3. Встановити на робочому місці web-браузер Mozilla Firefox та відключити оновлення цього web-браузера.
  4. Встановити інтерпретатор Java версії 8.77, відключити його оновлення та за необхідності налаштувати його відповідно до п. 3 «Настанови оператора щодо особливостей роботи у НАІС МВС України».
  5. Встановити останню версію клієнта захисту з’єднань «ІІТ Захист з’єднань-2», а також записати на робочий комп’ютер до каталогу С:\My Certificates and CRLs 13 шлюзові сертифікати.(шлюзовий сертифікат 1 та шлюзовий сертифікат 2).
  6. Забезпечити налаштування програмних додатків згідно з «Настановою оператора щодо особливостей роботи у НАІС МВС України».
  7. Про виконання вищевказаних вимог по захисту інформації повідомити Головний сервісний центр МВС листом для доступу (дозволу) на передачу інформації до ІТС ЄДР МВС суб’єктами господарювання.
  8. Отримати логін та пароль доступу до ІТС ЄДР МВС у відокремленому підрозділі Головного сервісного центру МВС за місцезнаходженням користувача.

Невиконання зовнішнім користувачем інформаційних ресурсів ЄДР МВС вимог щодо захисту інформації є підставою для відмови йому в доступі до ІТС ЄДР МВС.

Налаштування ІІТ Клієнт захисту (параметри захищеного з’єднання):

  • Адреса серверу: avsc.hsc.gov.ua ТСР-порт 80
  • Адреса шлюзу: avsc.hsc.gov.ua ТСР-порт 31286