A-
A
A+
A
A
Звичайна версія сайту

Порядок надання безпосереднього доступу до Єдиного державного реєстру транспортних засобів зовнішніх користувачів


Порядок визначає процедуру отримання безпосереднього доступу органу державної влади, зокрема МВС, Національної поліції, прокуратури, СБУ, місцевого самоврядування (далі – організація) до Єдиного державного реєстру транспортних засобів (далі – ЄДРТЗ)*

 1. Направити на адресу Департаменту інформатизації МВС (01024, м. Київ, вул. Академіка Богомольця, 10) лист про можливість надання статусу учасника єдиної інформаційної системи МВС (далі – ЄІС МВС) та забезпечення засобами криптографічного захисту інформації (далі – засоби КЗІ) з указанням ресурсу, до якого необхідно в подальшому надати доступ, та правових підстав надання такого доступу. До листа додається заповнена Анкета Учасника ЄІС МВС (суб’єкта електронної інформаційної взаємодії)(далі – Анкета). Департамент інформатизації МВС за результатами розгляду погоджує можливість надання заявнику статусу учасника ЄІС МВС та скеровує Анкети до адміністратора ЄІС МВС – державного підприємства «ІНФОТЕХ» (далі – ІНФОТЕХ) для надання засобів КЗІ.
 2. Укласти договір(pdf) про доступ посадових осіб органів державної влади, органів місцевого самоврядування до ЄДР ТЗ шляхом підписання заяви про приєднання, яка надсилається на адресу ГСЦ МВС одноразово.
 3. Створити в інформаційно-телекомунікаційній системі (далі – ІТС) робочого місця користувача комплексну систему захисту інформації (далі – КСЗІ) з підтвердженою відповідністю. Для реалізації заходу рекомендуємо скористатись організаційно-технічним рішенням для комплексної системи захисту інформації типового робочого місця Користувача інформаційно-телекомунікаційної системи Єдиного державного реєстру транспортних засобів (далі – ОТР), що має чинний  експертний висновок. Отримати комплект документації ОТР можна, надіславши на адресу ГСЦ МВС лист про надання доступу до документації організаційно-технічного рішення для комплексної системи захисту інформації.
 4. Оформити декларацію про відповідність КСЗІ вимогам нормативних документів із ТЗІ (далі – Декларація) з комплекту документації ОТР (див. пункт 3). До Декларації вноситься інформація про засоби КЗІ, у тому числі отримані в ІНФОТЕХ (див. пункт 1).
 5. Після завершення робіт зі створення КСЗІ направити супровідним листом два примірники Декларації, акт завершення робіт та формуляр для розгляду і реєстрації в Адміністрацію Держспецзв’язку.
 6. Доступ надається користувачам за заявкою-зобов’язанням, направленою на адресу ГСЦ МВС, за умови проведення технічних заходів та погодження надання доступу Департаментом інформатизації МВС відповідно до умов пункту 7. До заявки-зобов’язання додається копія документа, що підтверджує відповідність створеної КСЗІ вимогам нормативних документів системи технічного захисту інформації (Декларація), зареєстрованого в Адміністрації Держспецзв’язку.
 7. Направити на адресу Департаменту інформатизації МВС (01024, м. Київ, вул. Академіка Богомольця, 10) заявку на надання доступу уповноважених посадових осіб учасника ЄІС МВС (суб’єкта електронної взаємодії) до інформації в єдиній інформаційній системі Міністерства внутрішніх справ, копії заяви про приєднання, заявки-зобов’язання і Декларації (див. пункти 2, 4, 6). Департамент інформатизації МВС приймає рішення щодо надання заявнику доступу до інформації в ЄІС МВС та скеровує заявку для розгляду в ІНФОТЕХ. У разі позитивного рішення ІНФОТЕХ забезпечує створення захищених каналів для підключення робочого місця користувача до ЄДР ТЗ та інформує про це користувача.
 8. За попереднім повідомленням регіонального сервісного центру ГСЦ МВС отримати логін та пароль доступу до ЄДР ТЗ за місцезнаходженням користувача, надати працівникам центру кваліфіковані сертифікати відкритих ключів.

* Адвокатам і нотаріусам інформація з ЄДР ТЗ надається в порядку, затвердженому Постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 260 «Деякі питання надання інформації про зареєстровані транспортні засоби, їх власників та належних користувачів».

Центри надання адміністративних послуг з метою отримання безпосереднього доступу до Єдиного державного реєстру транспортних засобів звертаються до регіональних сервісних центрів ГСЦ МВС.

Нормативно-правові акти:

 1. Постанова Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2018 року № 1024 «Про затвердження Положення про єдину інформаційну систему Міністерства внутрішніх справ та переліку її пріоритетних інформаційних ресурсів».
 2. Постанова Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 260 «Деякі питання надання інформації про зареєстровані транспортні засоби, їх власників та належних користувачів».

Вимоги до організації робочого місця користувача стисло:

 1. Користувач застосовує засіб кваліфікованого електронного підпису, що є апаратно-програмним або апаратним пристроєм і має чинний експертний висновок Держспецзв’язку у сфері криптографічного захисту інформації.
 2. Сертифікат виданий як представнику організації кваліфікованим надавачем електронних довірчих послуг.
 3. Технічні характеристики комп’ютера – робочої станції;
 4. На робочій станції встановлено і налаштовано відповідно до вимог КСЗІ ліцензійне програмне забезпечення:
  • операційна система Microsoft Windows 10 Professional (експертний висновок № 1027, дійсний з 26.09.2019 до 26.09.2022);
  • програмне забезпечення антивірусного захисту, що має чинний експертний висновок Держспецзв’язку у сфері технічного захисту інформації;
  • комплекс програмний клієнта захисту мережних з’єднань «ІІТ Захист з’єднань-2. Клієнт захисту з’єднань» (експертний висновок № 04/03/02-1188, дійсний з 15.05.2020 до 15.05.2025; Настанова оператора щодо особливостей роботи у НАІС МВС України;
  • веббраузер (рекомендується Mozilla FireFox);
  • інтерпретатор java версії 8.77 (або вище).
 5. Шлюзові сертифікати 1 і 2 завантажені в каталог для збереження сертифікатів (зазвичай – C:\My Certificates and CRLs 13).