A-
A
A+
A
A
Звичайна версія сайту

Видача свідоцтва про допущення транспортних засобів до перевезення небезпечних вантажів


Послугу надають територіальні сервісні центри МВС

Контакти ТСЦ

Відповідність конструкції спеціалізованих транспортних засобів для перевезення небезпечних вантажів вимогам ДОПНВ підтверджується шляхом видачі свідоцтва про допущення транспортних засобів до перевезення визначених небезпечних вантажів (далі – Свідоцтво), зразок якого наведено в додатку 2 до Правил дорожнього перевезення небезпечних вантажів, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 04 серпня 2018 року № 656 «Про затвердження деяких нормативно-правових актів з питань дорожнього перевезення небезпечних вантажів», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 11.09.2018 за №№ 1041/32493-1043/32495 або шляхом продовження його строку дії відповідно до підрозділу 9.1.2.3 ДОПНВ.

Свідоцтво видається або продовжується сервісним центром МВС (далі – СЦ) за результатами перевірки відповідності конструкції та спеціального обладнання транспортного засобу вимогам ДОПНВ та Правил дорожнього перевезення небезпечних вантажів.

Власник транспортного засобу, перевізник або уповноважена ними особа має право вільного вибору СЦ для проведення перевірки відповідності конструкції транспортного засобу вимогам ДОПНВ та отримання/продовження Свідоцтва. Обмеження у виборі СЦ, зокрема від місця реєстрації транспортного засобу, не допускається.

Свідоцтво видається (продовжується) на всі транспортні засоби EX/II, EX/III, FL, AT, MEMU категорій N та O, які успішно пройшли обов’язковий технічний контроль, придатні до перевезення небезпечних вантажів та відповідають вимогам частини 9 ДОПНВ, які застосовуються до відповідного типу транспортних засобів з урахуванням перехідних положень, визначених у главі 1.6 та підрозділі 9.2.1.1 ДОПНВ.

Необхідні документи для отримання послуги:

Для отримання адміністративної послуги власник транспортного засобу, перевізник або уповноважена ними особа подає до суб’єктів надання адміністративної послуги укомплектовані відповідно до призначення транспортні засоби, а також такі документи:

  • заяву на видачу (продовження) свідоцтва про допущення транспортних засобів до перевезення визначених небезпечних вантажів (далі — заява);
  • Свідоцтво (у разі його продовження або заміни);
  • платіжний документ (квитанцію), який засвідчує оплату вартості бланка Свідоцтва та адміністративної послуги з оформлення Свідоцтва, з кодом проведеної операції або  відміткою банку, відділення поштового зв’язку або код проведеної операції (реквізити платежу) про внесення плати в будь-якій формі, який можливо перевірити за допомогою державного сервісу перевірки квитанцій за адресою: https://check.gov.ua/;
  • для транспортних засобів з відомчою реєстрацією (крім транспортних засобів Збройних Сил України), інформація про які відсутня в Єдиному державному реєстрі Міністерства внутрішніх справ, — копію документа про перевірку технічного стану транспортного засобу в установленому порядку;
  • у разі якщо транспортний засіб має вбудовані цистерни (крім змішувально-зарядних машин із цистернами місткістю менше ніж 1000 л), — копію дійсного свідоцтва про первинну, проміжну, періодичну та позапланову перевірку цистерни, виданого суб’єктом господарювання, уповноваженим на проведення перевірки цистерн відповідно до Порядку перевірки цистерн для перевезення небезпечних вантажів, затвердженого наказом Міністерства інфраструктури України, Міністерства внутрішніх справ України від 12 травня 2015 року N 166/550, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05 червня 2015 року за № 663/27108;
  • у разі якщо транспортний засіб має вбудовані цистерни (крім змішувально-зарядних машин з цистернами місткістю менше ніж 1000 л), які використовуються для перевезення газів класу 2, заявник подає копію дійсного сертифіката про відповідність або сертифіката про проведення переоцінки відповідності, а також копію дійсного документа, що підтверджує проведення періодичного, проміжного інспектування або виняткової перевірки, виданих відповідно до Технічного регламенту рухомого обладнання, що працює під тиском, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04 липня 2018 року № 536.

Послідовність дій одержувача послуги:

Заява та додані до неї документи подаються особисто власником транспортного засобу, перевізником або уповноваженою ними особою, або надсилаються поштою з описом вкладення в паперовій формі з повідомленням про вручення, або в електронній формі з дотриманням вимог законодавства про електронні документи та електронний документообіг.

Власник транспортного засобу, перевізник або уповноважена ними особа подає до суб’єктів надання адміністративної послуги укомплектовані відповідно до призначення транспортні засоби.

Вартість послуги:

93  гривні. Додатково сплачується вартість бланкової продукції (Свідоцтва).

Строк надання послуги:

протягом десяти робочих днів з дати надходження заяви.

Підстави для відмови у видачі/продовженні Свідоцтва:

  • подання власником транспортного засобу, перевізником або їх уповноваженим представником не в повному обсязі або прострочених документів;
  • виявлення в поданих документах недостовірних відомостей (невідповідність транспортного засобу даним, що зазначені у свідоцтві про реєстрацію транспортного засобу, протоколі перевірки технічного стану транспортного засобу або даним, що містяться в Єдиному державному реєстрі Міністерства внутрішніх справ);
  • невідповідність конструкції та/або спеціального обладнання транспортного засобу вимогам ДОПНВ або його  неподання для здійснення перевірки протягом десяти робочих днів після реєстрації заяви у СЦ.

Заява на видачу (продовження) свідоцтва про допуск транспортного засобу до перевезення визначених небезпечних вантажів

Опис вкладених документів (приклад)