A-
A
A+
A
A
Звичайна версія сайту

Видача свідоцтва про допущення транспортних засобів до перевезення небезпечних вантажів


Контакти ТСЦ

Відповідність конструкції спеціалізованих транспортних засобів для перевезення небезпечних вантажів вимогам ДОПНВ підтверджується шляхом видачі свідоцтва про допущення транспортних засобів до перевезення визначених небезпечних вантажів (далі – Свідоцтво), зразок якого наведено в додатку 2 до Правил дорожнього перевезення небезпечних вантажів, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 04 серпня 2018 року № 656 «Про затвердження деяких нормативно-правових актів з питань дорожнього перевезення небезпечних вантажів», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 11.09.2018 за №№ 1041/32493-1043/32495 або шляхом продовження його строку дії відповідно до підрозділу 9.1.2.3 ДОПНВ.

Свідоцтво видається або продовжується сервісним центром МВС (далі – СЦ) за результатами перевірки відповідності конструкції та спеціального обладнання транспортного засобу вимогам ДОПНВ та Правил дорожнього перевезення небезпечних вантажів.

Власник транспортного засобу, перевізник або уповноважена ним особа має право вільного вибору СЦ для проведення перевірки відповідності конструкції транспортного засобу вимогам ДОПНВ та отримання/продовження Свідоцтва. Обмеження у виборі СЦ, зокрема від місця реєстрації транспортного засобу, не допускається.

Свідоцтво видається (продовжується) на всі транспортні засоби EX/II, EX/III, FL, AT, MEMU категорій N та O, які успішно пройшли обов’язковий технічний контроль, придатні до перевезення небезпечних вантажів та відповідають вимогам частини 9 ДОПНВ, які застосовуються до відповідного типу транспортних засобів з урахуванням перехідних положень, визначених           у главі 1.6 та підрозділі 9.2.1.1 ДОПНВ.

Необхідні документи для отримання послуги:

Для отримання адміністративної послуги власник транспортного засобу, перевізник або уповноважена ним особа подає до суб’єктів надання адміністративної послуги укомплектовані відповідно до призначення транспортні засоби, а також такі документи:

 • заяву на видачу (продовження) свідоцтва про допущення транспортних засобів до перевезення визначених небезпечних вантажів;
 •  інформацію щодо ДОПНВ-свідоцтва про підготовку водіїв транспортних засобів, що перевозять небезпечні вантажі (номер, ким видане, дата видачі, строк дії) та його копію;

На кожний транспортний засіб додатково:

 •  копію свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу;
 • копію протоколу перевірки технічного стану транспортного засобу, виданого суб’єктом проведення обов’язкового технічного контролю транспортних засобів, який унесений до реєстру суб’єктів проведення обов’язкового технічного контролю МВС.
 • Для транспортних засобів з відомчою реєстрацією, інформація про які відсутня в Єдиному державному реєстрі МВС (Національної гвардії України, Державної прикордонної служби України, Державної спеціальної служби транспорту України, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, Оперативно- рятувальної служби цивільного захисту України), надається копія документа про перевірку технічного стану транспортного засобу в установленому порядку;
 • у разі якщо транспортний засіб має вбудовані цистерни (крім змішувально- зарядних машин із цистернами місткістю менше ніж 1000 л), – копію дійсного свідоцтва про первинну, проміжну, періодичну та позапланову перевірку цистерни, виданого перевіряючим органом;
 • свідоцтво (у разі його продовження або заміни);
 • платіжні документи (платіжні доручення, квитанції) з кодом проведеної операції або  відміткою банку, відділення поштового зв’язку або код проведеної операції (реквізити платежу) про внесення плати в будь-якій формі, який можливо перевірити за допомогою державного сервісу перевірки квитанцій за адресою: https://check.gov.ua/ .

Послідовність дій одержувача послуги:

Суб’єкт звернення або уповноважена ним особа подає до суб’єкта надання адміністративної послуги повний пакет документів у паперовому вигляді та укомплектовані відповідно до призначення транспортні засоби.

Вартість послуги:

93  гривні. Додатково сплачується вартість бланкової продукції (Свідоцтва).

Строк надання послуги:

протягом десяти робочих днів з дати надходження заяви.

Підстави для відмови у видачі/продовженні Свідоцтва:

 • подання до суб’єкта надання адміністративної послуги власником транспортного засобу, перевізником або його уповноваженим представником не в повному обсязі або прострочених документів;
 • виявлення в поданих документах недостовірних відомостей (невідповідність транспортного засобу даним, що зазначені у свідоцтві про реєстрацію транспортного засобу, протоколі перевірки технічного стану транспортного засобу тощо);
 • невідповідність конструкції та/або спеціального обладнання транспортного засобу вимогам ДОПНВ.

Заява на видачу (продовження) свідоцтва про допуск транспортного засобу до перевезення визначених небезпечних вантажів