A-
A
A+
A
A
Звичайна версія сайту

Розгляд проектів нормативно-технічної документації щодо погодження проектів конструкції транспортних засобів у частині дотримання вимог щодо забезпечення безпеки дорожнього руху з видачею свідоцтва про погодження конструкції


Місцезнаходження надання послуги:

Послуга надається в Головному сервісному центрі МВС

Контакти:

(044) 374-13-71, (044) 374-13-69
Необхідні документи для отримання послуги:

 • заява (у довільній формі як звернення);
 • документ, що підтверджує повноваження представника (у разі звернення через уповноваженого представника);
 • проект нормативно-технічної документації;
 • протоколи випробувань транспортних засобів;
 • акти здачі-приймання робіт;
 • платіжні документи (платіжні доручення, квитанції) з кодом проведеної операції або  відміткою банку, відділення поштового зв’язку або код проведеної операції (реквізити платежу) про внесення плати в будь-якій формі, який можливо перевірити за допомогою державного сервісу перевірки квитанцій за адресою: https://check.gov.ua/ .

Послідовність дій одержувача послуги:

 •  подання до адміністративного органу повного пакета документів, необхідного для погодження проекту нормативно-технічної документації;
 • здійснення оплати за надання адміністративної послуги;
 • отримання погодження проекту нормативно-технічної документації або листа з обґрунтуванням причин відмови в погодженні.

Послідовність дій щодо отримання примірників свідоцтва про погодження конструкції транспортного засобу:

Видача примірників свідоцтва про погодження конструкції транспортного засобу (далі – свідоцтв) у частині дотримання вимог щодо забезпечення безпеки дорожнього руху здійснюється Головним сервісним центром МВС у такому порядку:

 • отримання від замовника заяви встановленого зразку* (з обґрунтуванням потреби в необхідній кількості свідоцтв);
 • передача замовнику рахунку для здійснення оплати виділеної кількості свідоцтв;
 • отримання від замовника копії оплаченого рахунку та після підтвердження надходження даних коштів на рахунок ГСЦ МВС здійснюється планування друку та видачі свідоцтв;
 • передача замовнику свідоцтв на підставі довіреності (чинної на момент отримання свідоцтв) та платіжного доручення.

* зразок заяви

Вартість послуги:

199 гривень – надання послуги протягом 30 календарних днів;

398 гривень – термінове надання послуги у строк до 10 днів (за письмовим зверненням суб’єкта звернення)

(розмір плати за надання послуги наведено без урахування податку на додану вартість та вартості бланка)

Строк надання послуги:

Не може перевищувати 30 календарних днів з дня подання суб’єктом звернення заяви та документів, необхідних для отримання послуги, до 10 днів – у разі письмового звернення суб’єкта звернення щодо термінового надання послуги

Перелік підстав для відмови в наданні послуги: 

 • подання неповного пакета документів;
 • невідповідність документів установленим вимогам;
 • наявність у наданих документах відомостей, що не відповідають дійсності;
 • невідповідність конструкції транспортних засобів вимогам безпеки дорожнього руху, стандартам, правилам і нормам, які діють на території України.

Інформаційна картка надання адміністративної послуги