A-
A
A+
A
A
Звичайна версія сайту

Виготовлення макетів індивідуальних номерних знаків транспортних засобів, які виготовляються на замовлення власників транспортних засобів, з видачею номерних знаків (за один комплект): три символи, кожний наступний (до восьми символів), графічний елемент


Місцезнаходження надання послуги:

вул. Інститутська, 29-а, м. Київ, 01021 (ГСЦ МВС), а також Теріторіальні сервісні центри МВС

Режим роботи:

щоденно, крім неділі, понеділка та святкових днів, з 09.00 до 18.00;
на передодні святкових днів — до 16.45
у субботу з 09.00 до 16.45 (напередодні святкових днів з 09.00 до 15.45)
із перервою на обід з 13.00 до 13.45

Контакти:

(044) 253-4318, 254-7103, 254-7105, 254-7110
сторінка веб-сайту : http://www.rsc_ark.hsc.gov.ua

Необхідні документи для отримання послуги:

 1. Для замовлення індивідуального номерного знака власник транспортного засобу (юридична або фізична особа) або уповноважена власником особа особисто подає до Головного сервісного центру МВС або територіального сервісного центру МВС такі документи:

 • заяву про встановлення можливості оформлення індивідуального номерного знака;
 • заяву про забезпечення виготовлення комплекту індивідуальних номерних знаків;
 • свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу або його копію;
 • нотаріально засвідчену довіреність, оформлену в установленому порядку (для фізичних осіб у разі відсутності власника транспортного засобу);
 • довіреність, оформлену в установленому порядку (для юридичних осіб);
 • документ, що посвідчує особу заявника (паспорт громадянина України, посвідка на проживання особи, яка проживає в Україні, національний, дипломатичний чи службовий паспорт іноземця або документ, що його заміняє);
 • засвідчену в установленому порядку копію документа, що підтверджує державну реєстрацію символіки або логотипу юридичної особи (у разі нанесення логотипа або символіки на індивідуальний номерний знак);
 • копію посвідчення члена громадської організації, підприємства, логотип якої буде нанесено на індивідуальний номерний знак (за потреби).

2. Власник індивідуального номерного знака може перезакріпити його за іншим належним йому транспортним засобом або передати його іншому власникові. Для цього замовник подає до ГСЦ МВС або ТСЦ МВС такі документи:

 • заяву про перезакріплення індивідуального номерного знака;
 • свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу або його копію;
 • нотаріально засвідчену довіреність, оформлену в установленому порядку (для фізичних осіб у разі відсутності власника транспортного засобу);
 • довіреність, оформлену в установленому порядку (для юридичних осіб);
 • документ, що посвідчує особу заявника (паспорт громадянина України, посвідка на проживання особи, яка проживає в Україні, національний, дипломатичний чи службовий паспорт іноземця або документ, що його заміняє);
 • засвідчену в установленому порядку копію документа, що підтверджує державну реєстрацію символіки або логотипу юридичної особи (у разі нанесення логотипа або символіки на індивідуальний номерний знак);
 • копію посвідчення члена громадської організації, підприємства, логотип якої буде нанесено на індивідуальний номерний знак (за потреби);
 • у разі передачі індивідуального номерного знака іншому власникові – письмову згоду власника індивідуального номерного знака на передачу його іншому власникові (якщо власник не присутній при подачі заяви, така письмова згода повинна бути нотаріально засвідчена).

Послідовність дій одержувача послуги:

 • подання до адміністративного органу повного комплекту документів, необхідного для отримання посвідчення водія;
 • здійснення оплати за надання адміністративної послуги;
 • отримання комплекту індивідуальних номерних знаків та довідки про оформлення номерних знаків, виготовлених на індивідуальне замовлення

Вартість послуги:

300 гривень — три символи;
90 гривень — кожний наступний (до восьми символів);
500 гривень — графічний елемент .

Строк надання послуги:

Термін виготовлення індивідуальних номерних знаків установлюється до одного місяця з моменту передачі одного примірника затвердженого макета індивідуального номерного знака виробникові для виготовлення комплекту номерних знаків.

Перелік підстав для відмови у наданні послуги:

 • ненадання до адміністративного органу повного пакету документів.
 • нанесення на індивідуальний номерний знак символіку дискримінаційного характеру за ознаками мови, расової та національної належності, ставлення до релігії;
 • ненормативного походження;
 • інших написів (дискримінаційних за ознаками соціального й майнового стану, статі, освіти, роду та характеру занять, місця проживання);
 • логотипів, символік, абревіатур або скорочених назв установ, громадських організацій, підприємств тощо без їх письмової згоди (на індивідуальні номерні знаки транспортних засобів, що належать фізичним особам).
 • Забороняється також використовувати чи імітувати зображення Державного Герба або Державного Прапора України, крім символів державної належності, передбачених чинними стандартами, державних символів інших країн та міжнародних організацій, офіційні назви органів державної влади України або їх скорочені найменування, крім випадків, передбачених чинним законодавством.
 • У разі, якщо індивідуальний номерний знак починається з двох окремих літер, їх сполучення не повинно збігатися з літеросполукою, що використовується для позначення адміністративно-територіальної належності.
 • Забороняється виготовлення індивідуальних номерних знаків, які схожі за накресленням на державні номерні знаки, що використовувалися раніше.

Підстава для надання послуги:

від 11 липня 2000 року № 1081 „Про запровадження номерних знаків транспортних засобів, що виготовляються за індивідуальними замовленнями їх власників”;
від 31 січня 1992 року № 47 „Про затвердження зразків національних та міжнародного посвідчень водіїв і документів, необхідних для реєстрації транспортних засобів”;
від 28 жовтня 2015 року № 889 „Про утворення територіальних органів з надання сервісних послуг Міністерства внутрішніх справ»;
від 04 червня 2007 року № 795.пункту 22 „Переліку платних послуг, які надаються підрозділами Міністерства внутрішніх справ, Національної поліції та Державної міграційної служби, і розміри плати за їх надання„;
Наказу МВС України від 30.11.2007 № 466 „Про затвердження Порядку замовлення, видачі та обліку номерних знаків транспортних засобів, що виготовляються на індивідуальне замовлення їх власників”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 18 грудня 2007 року за № 1379/14646.

Інформаційна картка послуги (завантажити за посиланням)